Privacy- en cookieverklaring - Easy Living - Easy Living .nl
Icon Aanbod
Ruim aanbod in onze showroom
Icon Advies
Vakkundig advies
Icon Bezorging Wit X2
Gratis bezorgd & gemonteerd in heel NL excl. de Wadden
Talen

SPECIAALZAAK IN SLAAPBANKEN & BEDKASTEN

Privacy- en cookieverklaring

Easy Living hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Easy Living houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Easy Living zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door Easy Living verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Administratieve doeleinden;
Communicatie over de opdracht;
Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;
Evaluatie van de opdracht naar afloop.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Easy Living de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Voornaam;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
Adres;
Telefoonnummer;
E-mailadres;

Wij vragen nooit naar uw bijzondere persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden door Easy Living opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst. Daarna voor de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. De aankoop bon van uw order wordt wel zonder einddatum bewaart voor eventuele servicevragen na aankoop. Op deze manier kan Easy Living ook na lange tijd nog terugvinden welk product u bij ons heeft gekocht en u het beste adviseren n.a.v. uw servicevraag.

Persoonsgegevens via contactformulier/stel een vraag

Via onze website is er een contactformulier in te vullen om een vraag aan ons te stellen. Dit vind je op onze website onder andere op onze productpagina’s en op onze contactpagina. Om dit formulier goed te laten werken en jou te kunnen beantwoorden vragen wij de volgende verplichte gegevens:

Naam;
E-mailadres;
Telefoonnummer;
Over welk product de vraag gaat;
De vraag zelf;

Zodra wij jouw vraag hebben beantwoord en verder contact niet meer nodig is verwijderen wij de opgeslagen gegevens.

Easy Living en social media

Easy Living is te volgen via Facebook, Instagram en YouTube.

Wij gebruiken deze kanalen om je op de hoogte te houden van nieuws en ontwikkelingen binnen ons bedrijf en omtrent onze producten Als je ervoor kiest om ons te volgen dan zijn de voorwaarden, privacy en cookieverklaringen van de desbetreffende social media platforms van toepassing. Easy Living raadt je aan om die zorgvuldig te lezen. Er zijn geen voorwaarden vanuit Easy Living hieruit verbonden.

Als je via social media een vraag aan ons stelt, dan bewaren we dat bericht en je accountnaam, zodat wij op je bericht kunnen reageren. Wij bewaren de ontvangen gegevens zo lang als noodzakelijk voor het doeleinde waarvoor ze zijn verzameld.

Op onze website en op social media zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op de sociale netwerken Facebook, Twitter, Pinterest, maar ook via de e-mail en WhatsApp. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van de kanalen zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van de desbetreffende kanalen om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Easy Living maakt gebruik van de advertentiemogelijkheden van social media platforms. We tonen je advertenties op basis van de gegevens die het social media platform met jouw toestemming verzamelt. Welke gegevens social media platform van jou verzamelen, heeft Easy Living geen invloed op. Dit staat in de voorwaarden van het platform vermeld en is vaak te beheren in de instellingen van jouw social media profiel.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij werken met derden samen voor de bezorging van uw product. Onze bezorgpartner moet tenslotte je bestelling kunnen bezorgen op het juiste adres en daarover contact met je kunnen opnemen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Easy Living
Middenweg 109-113a
1098 AH Amsterdam
020-6631161
info@slaapbanken.nl

Cookies

Op de website van Easy Living wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die de aanbieder van een website op de apparatuur van een bezoeker plaatst, bijvoorbeeld op een computer, telefoon of een tablet. Bij een volgend bezoek aan de website worden de opgeslagen gegevens weer door de browser naar de website teruggestuurd.

Easy Living gebruikt technische cookies, analytische cookies en marketing cookies:

Technische cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk om onze website correct te laten functioneren. Deze cookies zijn nodig om ervoor te zorgen dat jij een optimale gebruikservaring hebt. Het gaat hier om 100% anonieme informatie en deze is dus niet te herleiden naar jou.

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Easy Living gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Easy Living gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/thema/je-bedrijf/wat-zijn-cookies/
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:
Cookie: Google Analytics
Functie: Registreert een unieke ID dat statistische data genereert van hoe de gebruiker de website gebruikt.
Bewaartermijn: 2 jaar
Cookie: Google Analytics
Functie: Wordt door Google Analytics gebruikt om de hoeveelheid aanvragen te reguleren.
Bewaartermijn: Tot het einde van de sessie.
Cookie: Google Analytics
Functie: Registreert een unieke ID dat statistische data genereert van hoe de gebruiker de website gebruikt.
Bewaartermijn: Tot het einde van de sessie.Cookie: Drupal 7
Functie: Deze cookie kijkt of u Javascript gebruikt.
Bewaartermijn: Tot het einde van de sessie.

Zie hier de gebruikers en privacy verklaring van Google

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Easy Living en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@slaapbanken.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Easy Living wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/een-tip-of-klacht-indienen-bij-de-ap

Technische cookies
COOKIE_CONSENT
COOKIE_FUNCTIONAL
COOKIE_MARKETING
PHPSESSID
users_resolution

Bron
Cookie instellingen
Cookie instellingen
Cookie instellingen
www.slaapbanken.nl
www.slaapbanken.nl

Duur
30 dagen
30 dagen
30 dagen
Session
5 dagen

Analytische cookies:

Deze cookies meten en analyseren jouw websitegebruik. Hierdoor kunnen we ervoor zorgen dat jouw gebruikservaring wordt verbeterd. Het stelt ons in staat om de werking van de website te controleren en te optimaliseren. Het is 100% anonieme informatie en dus niet te herleiden naar jou.

Analystische cookies
_ga
_gat
_gid

Bron
Google Analytics
Google Analytics
Google Analytics

Duur
2 jaar
Session
24 uur

Marketing cookies:

Deze cookies worden gebruikt om het surfgedrag van websitebezoekers te kunnen volgen over het internet. Bij het openen van onze website kun je aangeven of je hier toestemming voor geeft. Bij toestemming plaatsen wij tracking cookies. Dit doen we zodat we jou op basis van je online gedrag zo relevant mogelijke aanbiedingen kunnen doen.

Marketing cookies
fr
loc
mus
ouid
uid
uvc
_atuvc
_atuvs
_stid
_sharethis_cookie_test
_unam

Bron
Facebook.com
AddThis.com
AddThis.com
AddThis.com
AddThis.com
AddThis.com
AddThis.com
AddThis.com
ShareThis.com
ShareThis.com
ShareThis.com

Duur

3 maanden
1 jaar
1 jaar
1 jaar
1 jaar
1 jaar
1 jaar
1 dag
1 dag
sessie
10 maanden