Disclaimer

This disclaimer and privacy statement are applicable to the general conditions given hereafter. By using or accessing this website you agree with the terms and conditions in this disclaimer. This website contains hyperlinks to websites that are not managed by Easy Living. These hyperlinks have been included for the visitor’s convenience. Easy Living does not accept any responsibility for the content, the availability or the quality of offers made on external websites. Contents, including hyperlinks may be changed, adapted or deleted without giving notice.

Using this site
A lot of time and care has gone into creating this website. We aim to provide you with the most complete, accurate, and actual information possible. Despite our best efforts we cannot guarantee that the information provided is 100% accurate, precise or up to date. Should the information available on this website be incorrect in any way we will do our utmost best to correct this as fast as possible.

Easy Living does not accept liability for damages caused by using this website or the information provided on it

Privacy statement
We believe it is important to safeguard your personal information with the utmost care. Most of the information on our website can be accessed without giving personal information. However, in some cases you will be asked for personal data. In these cases Easy living will protect this information according to the Dutch Data Protection Act.

We guarantee :

  • Easy Living will only ask for, and process personal information to provide you with information or the online service you request.
  • Use of personal information will be solely for previously determined purposes.
  •  Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden van derden aangewend
  • Wij treffen de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens
  • De site maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website en laat toe de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen.

Hyperlinks en verwijzingen
Op of via de site wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Wij beschikken dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen.

De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak.

Intellectuele eigendomsrechten
U hebt het recht om de informatie op deze website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wetten op het auteursrecht en andere rechten.

Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met de beheerder van de site.